S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

   <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

       <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

           <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

               <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                   <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                       <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                           <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                               <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                   <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                       <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                           <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                               <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                                   <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                                       <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                                           <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                                               <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                                                   <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                                                       <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                                                           <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                                                               <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                                                                   <kbd id='QoPZL49c1'></kbd><address id='QoPZL49c1'><style id='QoPZL49c1'></style></address><button id='QoPZL49c1'></button>

                                                                                     赌博网

                                                                                     2017年09月01日 12:00 来源:DIVCSS5学习网

                                                                                      早在去年夏天,中国就已经释放和不丹建交的信号。长期以来,不丹一直摄于印度的淫威,独自和中国建交必然引起印度的强烈反弹。这一次,印度罕见在中印边界锡金端挑事,除了试探中国底线外,小编不得不想到另一种可能:印度故技重施,欲吞并不丹!

                                                                                      读书做人读的是书,懂的是道理,学的是做人!↑↑↑长按二维码,选择“识别图中二维码”关注

                                                                                      充满自信和阳光!

                                                                                      因平台文章犀利以防被和谐。请添加小编微信:SS561416

                                                                                      (1)使用三天后,清理软垢,口腔倍感清爽舒适。

                                                                                      未完待续……

                                                                                      军事武器解码长按识别二维码

                                                                                      第二步要敢用力量。你一直对大家好,大家说你大度要欺负你,你要偶尔找一个冤大头打一顿,大家说这个人有脾气,像领导。

                                                                                      用开睑器打开了盛浩的眼睑,清除掉残破的眼角膜之后,辛德仁小心翼翼地拈起了一片角膜,贴到了盛浩的眼球上……

                                                                                      就这家吧!规模大一点的店铺,收购价应该也高一点。

                                                                                      上周,将近20天未露面的杜特尔特终于“出山”,因为,中国来了...

                                                                                      根据中方外交部、国防部的回应,本次中印军队对峙的缘由是解放军在洞朗地区(印度称为多兰高地)进行道路施工时,印度边防人员越过中印边界的锡金段,进入中方境内,阻挠中方施工。洞朗地区有多重要呢?简单来说,中国若依洞朗地区为依托,在北方可居高临下威慑西里古里,战争一旦爆发,轻而易举就能夺得西里古里走廊的控制权。从而将印度拦腰斩断,印度东部将成为"飞地",与印度本土隔绝!东印度会成为瓮中之鳖。

                                                                                      “辛大夫,我儿子盛浩的手术,就拜托您了!这是一点小意思……”守候在手术室门口的钟秀琴看到儿子的主治大夫辛德仁过来,立刻上前塞了一个红包。

                                                                                      根据《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条:机动车行经人行横道时,应当减速行驶。

                                                                                      行人步入斑马线,车辆必须让行。

                                                                                      第二天早晨一大早,我突然感觉有人在我身上下起伏着,而且还弄的我肚子有点疼。我慌忙睁眼一看,我可爱的小甜心宝贝女儿正坐在我的肚子上一上一下的跳着。

                                                                                      军改后爸爸转文职!女儿的信让人泪目!

                                                                                      “那这玩是怎么回事?你不是说你在加班吗,怎么去玩了?”

                                                                                      我本来想将那张照片拿出来的,但转念一想,照片中的女人虽然很像她,可我没看到正面,也不敢百分百肯定是她。如果冒然拿出来并不好,我不想伤害她。

                                                                                      老杜,俺看好你,加油!好的,我收到了男人太快跟你发生关系说明了什么?

                                                                                      我看着她眼中的泪花,问道:“是不是你男朋友在逼你?”

                                                                                      “手术费用差五千,院里会同意吗?”现在可都是科室自负盈亏,做这种带有慈善性质的手术,可是要大家分担的。

                                                                                      没有卖官买官

                                                                                      老婆见我没话,知道我肯定又在胡思乱想,就说道:“你也别多想,那都是大学之前的事了?!?/p>

                                                                                      ?亮一点星光,让光明穿过心灵的黑暗!

                                                                                      士兵退役时享有军人退役养老保险、军人退役医疗保险和退役军人失业保险3项保险待遇:

                                                                                      走吧,走吧

                                                                                      被执行人应得的养老金应当视为被执行人在第三人处的固定收入,属于其责任财产的范围,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十三条之规定,人民法院有权冻结、扣划。但是,在冻结、扣划前,应当预留被执行人及其所抚养家属必须的生活费用。

                                                                                      文:无双点亮梦想,支持原创

                                                                                      因为按照我的推算最快是2021年,也是蔡英文第二任期,有可能再晚一点,到那个时候我估计我们南海已经搞定了,南海搞定了就相当于包围它。大家去看一下地图,黄岩岛就在台湾的正南方,实际上是包围它,南海我个人估计大概两年可以解决。我知道一个最新的信息,我们的工程又有创新,我们在南沙建岛就是创新,南沙的越南、菲律宾很土,用船从大陆带水泥、钢筋、砖头过去,去了以后垒砖、填沙,台风一吹就没了,等于白干。

                                                                                      兵友汇-退伍纪念品专业定制,军工产品现货包邮!有很多人靠上访发财甚至发横财

                                                                                      ???因为,军人才是你们的?;ど?!

                                                                                      “我听说这家人挺困难的,凑手术费就凑了一个多月?”

                                                                                      老婆眼神慌乱了一下,随即一拳砸在我胸部说道:“坏蛋,这不是你昨晚弄的吗?还害我今天在女同事面前出丑。我讨厌你、讨厌你!”

                                                                                      【声明】文章为转载,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我们联系,我们将删除内容或者协商版权问题没看够?更多好文在阅读原文外国报告:全球核武器仍有14935件中国约270枚

                                                                                      动静太大,惊醒了好几个人。

                                                                                      辛德仁被弹飞了出去,跌坐在地上之后,双眼茫然地看着手术室里的人乱作了一团。

                                                                                      月有阴晴圆缺,人天天都在聚散离合,是悲还是欢?所以,不要给我说那么多纷繁复杂的节日,什么端午节、劳动节、国庆节。

                                                                                      “那这玩是怎么回事?你不是说你在加班吗,怎么去玩了?”

                                                                                      视频里,他的妻子抱着刚出生的小孩,面带笑容地对着镜头说,不要担心我们,我会照顾好孩子和父母,你安心工作,一定要圆满地完成好任务。

                                                                                      5在后方,兰溪百姓们自发为战士们包饺子,一个个滚烫的饺子代表着家的温暖。

                                                                                      行人步入斑马线,车辆行经交叉路口转弯时,左转车辆必须让行。

                                                                                      事,可以和男友逛公园,

                                                                                      很快就到了老婆所在的公司外面,老婆在一家大型的私企当会计,这家公司发展得非常好,在我们市可以说是少有的大企业了,每年年底还能拿不少年终奖。

                                                                                      转载网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除

                                                                                      他诚恳地说道:“这的确是陆子冈作的,您给好好看看!”

                                                                                      的家,

                                                                                      “幺”和“一”——语义引申关系。汉语中“幺”的本义是“小”?!端滴慕庾帧罚骸扮?,小也?!笨杉飧鲇镆逵衫匆丫?。在古代汉语中,“幺”亦作“么”。例如,《文选?陆机〈文赋〉》中有“犹弦么而徽急”一语,其中的“么”就是“微小”的意思。后来,这个“小”的语义又引申为“排行最末的”意思。至今在一些汉语方言中“幺”仍有这个意义。比如,西南方言中的“幺叔”、“幺妹”等。由“小”的语义引申为“排行最末的”语义后,“幺”进入数字义域,成为“一”的另一种说法。骰子或骨牌上的一点也称作“幺”,成语中“呼幺喝六”的“幺”就是“一”的意思?!懊础被褂小昂竺娴摹币馑?。例如,“幺篇”就是指最后一篇。因此,“幺”和“一”的关系是一种语义引申的关系?!断执河锎实洹罚ǖ?版,下同)对“幺”第一个义项的解释是:数目中的“1”也叫“幺”(只能单用,不能组成合成数词,也不能带量词,旧时指色子和骨牌中的一点,现在说数字时在某些场合也用来代替“1”?!傲健焙汀岸薄哂杏镆宓韧叵岛陀镉锰娲叵??!断执河锎实洹范浴傲健钡谝桓鲆逑畹慕馐褪牵阂桓黾右桓鍪橇礁?;对“二”的解释是:一加一后所得的数目。因此,“二”和“两”都是数词(“两”亦是量词),二者在表示数目时是等同关系?!断执河锎实洹啡衔?,“读数目字只用‘二’不用‘两’,如‘一、二、三四’?!辈还?,在军事领域一些特定场合中有用“两”取代“二”的情况?!岸焙汀傲健钡挠梅ú煌耆嗤?。小数、分数和序数只用“二”不用“两”,如“零点二、五分之二、第二、二叔”等。在一般量词前则用“两”而不用“二”,如“两本书、两支笔”等。在传统的度量衡单位前,“两”和“二”一般都可以用,如“两斤米、二尺布”等。在新的度量衡单位前,一般用“两”,如“两吨货”“两公里”等。在多位数中,百、十、个位用“两”,如“二百二十二”。千、万、亿前面“两”和“二”均可用。在一些方言如吴方言中,用“两”的概率高于用“二”??杉?,“两”和“二”不但用于表示同一个数目,而且在特定语境中可以替代使用。

                                                                                      他语重心长地说道:“我曾经带领着一代又一代向往军营的追梦人来到这里,升起国旗,高唱国歌、军歌。能为国防和军队奉献自己的热血青春,他们由衷地自豪。如今,我把这个光荣而神圣的使命赋予给你,你准备好了吗?”

                                                                                      走吧,走吧

                                                                                     责编: